starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Strona główna Powrót do szkół - reintegracja Procedury Covid-19 Specjalista radzi O nas Pracownicy Oferta Wspomaganie szkół i placówek Opis proponowanych zajęć Pliki do pobrania Archiwum publikacji BIP Dzień talentu Jak przygotować się na wizytę w Poradni Koncepcja pracy Listy dla rodziców Publikacje Słownik pojęć i terminów używanych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez Poradnię Statut Szkoła dla rodziców i wychowawców Zapytanie ofertowe Zespoły Orzekające Galeria Powiatowy konkurs literacki Klauzula Informacyjna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) RODO Deklaracja dostępności Konkursy Wersja kontrastowa

RODO

A A A

 

Sochaczew, dn. 03.09.2018r.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 

Administratorem Pana/i Danych jest:

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

z siedzibą w Sochaczewie, u. Marsz. J. Piłsudskiego 51

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

Ewelinę Daniłowicz

ppp.sochaczew@wp.pl

tel. 46 8625219

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

Przeprowadzania procesu diagnozy lub terapii dziecka/ucznia

 

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pana/Pani dane mogą być przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.

Tymi podmiotami są: Sąd oraz Kuratorska Służba Sądowa

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane będą przechowywane przez 10 lat od ostatniej wizyty w Poradni

Ma Pani/Pan prawo do:

1.                   dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

2.                   usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

3.                   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

4.                   przenoszenia danych,

5.                   cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

6.                   wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

wymogiem ustawy Prawo Oświatowe/pobrane dobrowolnie

Pani/Pana dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24876 odwiedzin