starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Strona główna Powrót do szkół - reintegracja Procedury Covid-19 Specjalista radzi O nas Pracownicy Oferta Wspomaganie szkół i placówek Opis proponowanych zajęć Pliki do pobrania Archiwum publikacji BIP Dzień talentu Jak przygotować się na wizytę w Poradni Koncepcja pracy Listy dla rodziców Publikacje Słownik pojęć i terminów używanych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez Poradnię Statut Szkoła dla rodziców i wychowawców Zapytanie ofertowe Zespoły Orzekające Galeria Powiatowy konkurs literacki Klauzula Informacyjna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) RODO Deklaracja dostępności Konkursy Wersja kontrastowa

Informacja dla rodziców

22-05-2020 01:56

A A A

 

Szanowni Państwo, Rodzice

 

Na podstawie §1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz.493 z późn. zm.)

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna świadczy pracę w następującym zakresie:

 

  • Od 4 maja 2020 stacjonarne badania diagnostyczne wymagające osobistego stawiennictwa osoby badanej  prowadzone z zachowaniem procedur bezpieczeństwa sanitarnego tylko w sytuacji konieczności wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, opinii o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, opinii w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego.

W pozostałych przypadkach stacjonarne diagnozy są zawieszone do odwołania.

  • Działania diagnostyczne niewymagające osobistego stawiennictwa osoby badanej będą wykonywane zdalnie.
  • W celu potwierdzenia wizyty w poradni prosimy kontaktować się z sekretariatem lub specjalistą prowadzącym sprawę. Każde bezpośrednie spotkanie w Poradni powinno zostać ustalone telefonicznie i  potwierdzone po telefonicznym zebraniu wywiadu epidemiologicznego.
  • Wszystkie zajęcia grupowe oraz terapie indywidualne nadal odbywają się w formie zdalnej.

 

Dziękujemy za wyrozumiałość.

Dyrektor i pracownicy poradni

24876 odwiedzin